WORKSHOPS

Tijdens de workshop worden de deelnemers gestimuleerd hun eigen stijl te visualiseren door middel van het maken van een collage van interieurfoto's (en eventueel materiaalstaaltjes). Zo krijgt men feeling voor vormen, materialen en kleuren. De workshop wordt in een interieurwinkel gegeven.

Er worden interieurtips gegeven en uitgelegd hoe deze toegepast kunnen worden. Er wordt uitleg gegeven aan hoe je een ruimte via een plattegrond kunt indelen. Rekeninghoudend met het binnenkomende licht, de looplijnen en de meubelwensen. Belangrijk hierbij zijn de onderlinge maten en verhoudingen ten opzichte van elkaar.

Door in de winkel rond te lopen, krijg je de gelegenheid de verschillende kleuren, materialen en dessins op je in te laten werken. Er kan nog individuele aandacht besteed worden aan de indeling van uw woning, mits er de gelegenheid voor is en u de plattegrond of interieurfoto's heeft meegenomen.